Garanti

Beroende på vilket washlet ( eBide) du väljer får du en begränsad garanti.TOTO ger 2 års garanti på sina produkter Maro , Coway, Daewon, Samsung, adelim ger 1 års garanti. Efter avslutat garanti kan vi hjälpa dig med reparation mot avgift. DHL, UPS eller liknadne postbolag hämtar din packade washlet och sänder till oss för reparation.-------------------Alla våra produkter har en obligatorisk ett års garanti.Obligatorisk ett års garanti gäller för alla nordiska länder.Om ett år obligatorisk garanti tillämpas inom garantiregler, täcker vi alla fraktkostnader från och tillbaka till kunden.Omfattningen av denna garanti är följande:1. Vi garanterar att produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 1 år ("garantiperiod") beräknas från den installationsdatum i slutet användarens område.Garantiomfattning:• Inom garantitiden, en kundtjänst bemyndigade företrädare från oss ska rätta till eventuella materialfel eller tillverkningsfel utan kostnad genom reparation eller utbyte av defekta delar.Slutanvändaren har inte rätt att hävda mer omfattande krav mot vårt bolag på grundval av denna garanti.2. Fordringar kan endast göras under garantin om:• Produkten har installerats enligt instruktionerna• Inga ändringar har gjorts på produkten; i synnerhet, inga delar har avlägsnats, ersatta eller adderade; och• felet inte har orsakats av felaktig installation eller användning, och inte heller kan det bero på otillräcklig vård eller underhåll;3. Garantin är enbart föremål för den materiella rätten i det land där vi har verksamhets.Produkter omfattas av obligatorisk garanti för en period av ett år från inköpsdatum av den ursprungliga slutanvändaren.I händelse en produkt har slutat fungera, kommer vil antingen reparera produkten, erbjuder sig att ersätta den med en jämförbar produkt eller ge ett bidrag till det lägsta av inköpspriset eller produktens nuvärde.Reparerade eller utbytta produkter kommer att fortsätta att omfattas av denna obligatoriska garanti för återstoden av den ursprungliga garantitiden eller nittio (90) dagar, beroende på vilket som är längre. Denna mandetory garanti gäller endast för den ursprungliga slutanvändaren för termen av produktgarantin beskrivs här. Denna mandetory garanti kan inte överlåtas.

Garanti Frågor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur a semper ante, eu finibus diam. Sed mauris velit, sagittis eget tincidunt tincidunt, accumsan ac tellus. Sed vulputate, purus eget venenatis tincidunt, lorem lorem maximus risus, facilisis scelerisque est metus eget justo. Etiam vestibulum felis sit amet porta egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur a semper ante, eu finibus diam. Sed mauris velit, sagittis eget tincidunt tincidunt, accumsan ac tellus. Sed vulputate, purus eget venenatis tincidunt, lorem lorem maximus risus, facilisis scelerisque est metus eget justo. Etiam vestibulum felis sit amet porta egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur a semper ante, eu finibus diam. Sed mauris velit, sagittis eget tincidunt tincidunt, accumsan ac tellus. Sed vulputate, purus eget venenatis tincidunt, lorem lorem maximus risus, facilisis scelerisque est metus eget justo. Etiam vestibulum felis sit amet porta egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur a semper ante, eu finibus diam. Sed mauris velit, sagittis eget tincidunt tincidunt, accumsan ac tellus. Sed vulputate, purus eget venenatis tincidunt, lorem lorem maximus risus, facilisis scelerisque est metus eget justo. Etiam vestibulum felis sit amet porta egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur a semper ante, eu finibus diam. Sed mauris velit, sagittis eget tincidunt tincidunt, accumsan ac tellus. Sed vulputate, purus eget venenatis tincidunt, lorem lorem maximus risus, facilisis scelerisque est metus eget justo. Etiam vestibulum felis sit amet porta egestas.

eBidé - Japanska Toaletter